Kogenerační jednotky

Jsou propracovaná technologická zařízení, které umožňuje společnou výrobu elektrické energie a tepla.

Kogenerace minimalizuje energeticé ztráty.

Kogenerační jednotka – energetické srdce

Kogenerační jednotka (KJ)! Toužíte šetřit přírodu a své finance? Tak zvažte nákup kogenerační jednotky, neboť pouze její efektivní provoz je prvořadý pro ekonomickou udržitelnost programu. Trh nabízí několik druhů kogeneračních jednotek, a proto je nutné uvážit výběr tohoto zařízení. Základní kritérium výběru – vysoká elektrická účinnost, jež určuje, jaké množství elektřiny se vyrobí z m3 bioplynu. Doporučujeme upřednostnit renomované výrobce se servisním zázemím v ČR a to za přijatelných hospodárných podmínek. Pokud toto Vámi vybraný výrobce kogeneračních jednotek nesplňuje, tak si důkladně prostudujte znění smlouvy, které souvisí s dodávkou a servisem KJ.

Kogenerační jednotky - členění

Co je to tedy kogenerace? Výroba dvou forem energie z jednoho druhu základního paliva. Tepelná a elektrická energie se zpravidla nejčastěji získává z bioplynu, ze zemního plynu nebo z propan-butanu. Kogenerační jednotky s využitím bioplynu členíme na tyto dva hlavní druhy – zážehové plynové motory a vznětové motory. U zážehových motorů je výhradní palivo bioplyn. Moderní motory pracují s elektrickou účinností až 42%, přirozeně u motorů s menším elektrickým výkonem tato účinnost klesá. Výhody – nižší nároky na údržbu, dlouhá životnost zařízení, po sedmi letech se doporučuje generální oprava motorů. Nevýhody – vysoká pořizovací cena. Kogenerační jednotky se vznětovými motory, kde se vstřikuje zapalovací olej. Opět základní palivo je bioplyn s doplňkovým palivem – kapalné fosilní palivo nebo rostlinný olej. Výhody – nižší pořizovací cena. Nevýhody – větší nároky na údržbu, v souvislosti s používáním fosilního paliva bývá problematické vyhodnocování podílu výroby elektřiny z bioplynu. Generální oprava se doporučuje již po 40 000 provozních hodinách.

Kogenerační jednotky!  Topíme - šetříme

Kogenerační jednotky především využívají kryté bazény, sportovní střediska, domovy důchodců, kancelářské budovy, školy, nemocnice a další. V místnosti kde je kogenerační jednotka lokalizována je nutno počítat s přijatelným dimenzováním přívodu vzduchu pro chlazení elektrického generátoru a s odvodem ventilačního tepla.   Taktéž je nutné si uvědomit, že Vám dodavatel elektrické energie bude účtovat platbu, i když od něho nebudete odebírat elektřinu.